Uspješno je završila trodnevna 3. edukacija strukovnih nastavnika u Bedekovčini u sklopu EU  projekta FLORA+. Na ovoj edukaciji bili su angažirani prof. Jure Kokeza akademski slikar-grafičar i gđa Ani Poklepović najbolja hrvatska floristica. Kod gosp. Kokeza nastavnici su učili o primjeni sve prisutnog zlatnog reza pa tako i u oblikovanju i kompozicijama  cvjetnih uradaka, instalacija i uređivanju svih prostora. Radili su primjenu zlatnog reza kroz skice zadanih kompozicija i tema. Pravila zlatnog reza primijenili su u florističkim radovima na radionicama gđe Ani Poklepović. Pristup florističkim radovima bio je inovativan u smislu primjene novih materijala, kreativan u smislu novih europskih florističkih trendova. Potaknuti ovim spoznajama strukovni nastavnici su kreativno izražavali vlastite ideje i uspješno primjenjivali nove materijale.

Drugi i treći dan edukacije u Bedekovčini sa temom Vjenčana dekoracija vodila je priznata hrvatska floristica Ani Poklepović. Nastavnici su usvajali nove tehnike izrade vjenčanih buketa upotrebom novih materijala u aranžiranju.

Prvi dan 3. edukacije nastavnika protekao je sa akademskim slikarom-grafičarem Jurom Kokezom. Nastavnici su ovaj puta florističke alate i cvijeće zamijenili olovkama i pastelama. Govorili smo o Zlatnom rezu i tehnikama izrade skica.