U okviru projekta „Inovativni kurikulum „Cvjećara“ u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+“ završeni su sastanci stručnog tima, njih ukupno 8, te je u suradnji sa vanjskim stručnjakom za kurikulum izrađen novi, inovativni kurikulum sa definiranim  ishodima učenja za svaku godinu obrazovanja. Također je održana 4. trodnevna edukacija za 10 strukovnih nastavnika u prostorijama Srednje škole „Arboretum Opeka“ u Marčanu, koji su uključeni u projekt.  Teme  edukacije bile su stilovi, boje i kvaliteta rezanog cvijeća s naglaskom na trendovska aranžiranja cvijećem. Edukacija se sastojala od kratkog teoretskog dijela, demonstracije od strane edukatora i usvajanja praktičnih vještina nastavnika. Za usvojena znanja i vještine nastavnicima su uručeni Certifikati.