U sklopu projekta održan je 4. sastanak stručnog tima (poziv u prilogu) u prostorijama Srednje škole „Arboretum Opeka“.  Na sastanku su sudjelovali nastavnici iz 3-ju škola: Blanka Pazman (Arboretum Opeka), Vanja Vlahek (Bedekovčina) i Drago Franić (Petrinja), te vanjski stručnjak za kurikulum, gđa. Zdenka Ribić Dugandžić. U sklopu ovog projektnog elementa Modernizacija kurikuluma za zanimanje „Cvjećar“ održat će se ukupno 8 sastanaka do kraja ove godine.

U okviru projekta „Inovativni kurikulum „Cvjećara“ u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+“ održan je dana 27 i 28.08. 2015. treći sastanak Stručnog tima projektnih partnera u prostorijama Srednje škole Bedekovčina u Bedekovčini.

U srijedu 24.06.2015.  u prostorijama Srednje škole „Arboretum Opeka“  održan 1. sastanak Projektnog i Stručnog tima. SŠ „Arboretum Opeka“ za provođenje projekta angažirala je „Arzu“ doo – Agenciju za razvoj Varaždinske županije kao voditelja projekta. Projektnom i Stručnom timu Inovativnog kurikuluma "Cvjećara" u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA + prezentiran je sadržaj i proračun projekta.

U utorak 07.07.2015. 1.dio i u četvrtak 09.07.2015. 2.dio u prostorijama Srednje škole Petrinja, održani je drugi radni sastanak stručnog tima projekta Inovativni kurikulum "Cvjećara" u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA + Članovima Stručnog tima prezentiran je važeći kurikulum za zanimanje cvjećara iz 1998. godine, sa svim općim i strukovnim sadržajima.