U okviru projekta „Inovativni kurikulum „Cvjećara“ u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+“ održan je dana 27 i 28.08. 2015. treći sastanak Stručnog tima projektnih partnera u prostorijama Srednje škole Bedekovčina u Bedekovčini.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnih partnera, ujedno i članovi stručnog tima: prof. Blanka Pazman iz Srednje škole „Arboretum opeka“ iz Marčana (vodeći partner), prof. Vanja Vlahek iz Srednje škole Bedekovčina i prof. Drago Franić iz Srednje škola Petrinja, odabrani vanjski stručnjak za kurikulum prof Zdenka Ribić Dugandžić.

Vanjski stručnjak za kurikulum održao je predavanje za članove Stručnog tima o ishodima učenja, kvalifikacijama i standardima zanimanja. Članovi stručnog tima upoznali su stručnjaka za kurikulum sa analizom dosadašnjeg kurikuluma i ishoda učenja, kako bi tijekom provedbe projekta mogli izraditi modernizirani inovativni kurikulum za zanimanje cvjećar u skladu s europskim standardima kvalitete.

Četvrti sastanak stručnog tima predviđen je za sredinu listopada 2015. u SŠ „Arboretumu Opeka“ u Marčanu.