U sklopu projekta održan je 4. sastanak stručnog tima (poziv u prilogu) u prostorijama Srednje škole „Arboretum Opeka“.  Na sastanku su sudjelovali nastavnici iz 3-ju škola: Blanka Pazman (Arboretum Opeka), Vanja Vlahek (Bedekovčina) i Drago Franić (Petrinja), te vanjski stručnjak za kurikulum, gđa. Zdenka Ribić Dugandžić. U sklopu ovog projektnog elementa Modernizacija kurikuluma za zanimanje „Cvjećar“ održat će se ukupno 8 sastanaka do kraja ove godine.