12.11. i 13. 11.2015. održani je peti po redu sastanak stručnog tima u Petrinji.