U utorak 07.07.2015. 1.dio i u četvrtak 09.07.2015. 2.dio u prostorijama Srednje škole Petrinja, održani je drugi radni sastanak stručnog tima projekta Inovativni kurikulum "Cvjećara" u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA + Članovima Stručnog tima prezentiran je važeći kurikulum za zanimanje cvjećara iz 1998. godine, sa svim općim i strukovnim sadržajima.

Posebna pažnja je posvećena analizi plana i programa praktične nastave. Stručni tim se složio da u dosadašnjem programu postoje nastavni sadržaji koji bi se trebali obrađivati sa manje sati  i dodati novi inovativniji sadržaji sa novim metodama poučavanja. Svaki član stručnog tima dobio je u zadatak da do slijedećeg sastanka pripremi svoj prijedlog izmjena. Uočeni su sadržaji koji se više ne provode  u praksi, kao i zastarjela literatura. Plan i program stručne prakse ne postoji. Stručni tim je proučio analizu ankete za strukovne  nastavnike i profesionalne cvjećare koje će biti nit vodilja u izradi inovativnog kurikuluma i odabiru edukatora za nastavnike.

Anketu je popunio 31 nastavnik poljoprivrednih škola  u RH u kojima se obrazuje za zanimanje „Cvjećar“. Nastavnici svoja znanja u prosjeku ocjenjuju sa vrlo dobrom ocjenom i da su im znanja u prosjeku na osnovnoj razini, te da su im potrebna usavršavanja iz područja aranžiranja cvijećem i da bi se željeli educirati u tom smjeru. 80% njih smatra da se postojeći plan i program praktične nastave mora djelomično mijenjati, a da su sadržaji stručne prakse djelomično ili nikako razrađeni. Anketu za cvjećare – poslodavce ispunilo je 26 anketiranih vlasnika cvjećarna.

Prema srednje školskom obrazovanju 8 su cvjećari, a ostali su različitih struka (dizajner, kemijski tehničar, prodavač, grafički tehničar, sanitarni tehničar). 5 cvjećara educiralo se na radionicama priznatih i poznatih florista i imaju certifikate položenih ispita (Florcert, Europski florist 1.stupnja, stručno usavršavanje u Njemačkoj, pobjednik Kupa florista), ostali se educiraju na seminarima, prezentacijama i izložbama, a petero cvjećara se ne educira dodatno. Poslodavci su istaknuli koja temeljna znanja i vještine očekuju od učenika na praktičnoj nastavi. Uglavnom misle da učenici imaju premalo praktične nastave, da bi učenike trebalo voditi po sajmovima, izložbama, seminarima i dati im mogućnost da se natječu.

Prema analiziranom kurikulumu za praktičnu nastavu i stručnu praksu predložene su i prihvaćene teme edukacija nastavnika sudionika edukacija. Slijedeći sastanak Stručnog tima prema rasporedu bio bi sredinom kolovoza u SŠ Bedekovčini.