U nastavku aktivnosti oko provedbe projekta „Inovativni kurikulum „Cvjećara“ u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+“  u ponedjeljak, 28. prosinca 2015. u 10.00 sati – 1.dio i u utorak, 29. prosinca 2015. u 10.00 sati – 2.dio u prostorijama Srednje škole „Arboretum Opeka“, Vinička 53, Marčan održao se 7.mi po redu sastanak stručnog tima partnera na Projektu: Srednja škola „Arboretum Opeka“, Srednja škola Bedekovčina, Srednja škola Petrinja, Zdenka Ribić Dugandžić – vanjski stručnjak za kurikulum i Azra d.o.o. Tema sastanka bili su 1. Izrada kurikuluma i 2. Elementi mjerenja znanja i vještina.